Fulltextové vyhledávání

Adaptační proces principy Get2KnowMe®03D99539.jpg

Adaptace je velmi důležitou složkou přijímání zaměstnanců, která je neprávem často v organizacích opomíjena. Představa, že podpisem smlouvy pro organizaci vše končí, je velmi zavádějící. Pro zaměstnance ten „kolotoč“ teprve začíná. Na základě využití metody Get2KnowMe® vám rádi představíme, jak lze adaptační proces obohatit tak, abyste dostali relevantní informace nejen o tom, jak se nový zaměstnanec sžívá s novou pracovní rolí a kolektivem, ale i jak se cítí. Vždyť to jsou právě zaměstnanci, kteří jsou nejcennějším zdrojem organizace!


Get2KnowMe® je psychologická metoda, skrze kterou učíme ty, kteří ji používají klást otázky vedoucí k hlubokému a opravdovému poznání druhého člověka. Na workshopu probereme využití metody Get2KnowMe® v adaptačním procesu, základy kladení otázek a nespokojení se s první odpovědí a tři hlavní pilíře lidské psychiky: hodnoty, emoce a kompetence včetně jejich role v adaptaci nového zaměstnance. Více se o metodě dozvíte na www.get2knowme.cz

Na workshopu pokryjeme tato témata:

  • Adaptace jako nedílná součást přijímání zaměstnanců
  • Očekávání pracovníka versus očekávání zaměstnavatele
  • Rozvoj kompetencí
  • Vyhodnocení adaptačního období
  • Komunikace v období adaptace
  • Psychicky náročné situace v období adaptace
  • Hodnoty jako základní pilíře lidského života i organizace
  • Emoce a jejich role při poznávání člověka
  • Kompetence ve vztahu k pracovní pozici uchazeče
  • Kladení otázek a získávání odpovědí

Komu je kurz určen?

Všem, kteří se podílejí na adaptačním procesu nových zaměstnanců v organizaci a chtějí tento proces obohatit o nové metody a přístupy.

Co o Get2KnowMe® říkají personalisté, kteří jej využívají ve své praxi?

 

Více informací

Čas

9:00-13:00 hodin

Termín

O nejbližším termínu workshopu se informujte na e-mailu info@psychometry.cz

Cena

3 990 Kč bez DPH, včetně občerstvení
 

Workshopem Vás provede Mgr. et Mgr. Michaela Píšková

foto3.png

Vzdělávání pořádá:

Institute of Applied Psychology, s.r.o.

Místo konání: Cejl 40/107, Brno 

Kde nás najdete: mapa