Fulltextové vyhledávání

Náš tým 

 

 

Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

Vedení společnosti, hlavní psycholog, spoluautor metody Get2KnowMe®

 

foto4.png
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo k psychologii a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo více než půl milionu osob. Se svým týmem se věnuji zejména výzkumu v oblasti psychodiagnostiky, konverzační hypnózy a vývoji nových metod pro vzdělávání formou výcviku. Učím na několika vysokých školách jak pro ČR, tak i zahraničí. Jako smysl života vidím vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, že když je použijí v praxi, získají mnohem lepší výsledky, než získávali doposud.

psychometry-icon-3.png
pp@psychometry.cz

 

 

Mgr. et Mgr. Michaela Píšková

Vedoucí IAP, psycholog, spoluautor metody Get2KnowMe®

 

foto3.png

 

Vystudovala jsem psychologii a psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Při studiu mě zaujala zejména oblast pracovní psychologie. Své znalosti využívám při vedení týmu, vzdělávání a tréninku lidí. Nyní se věnuji zejména řízení a vedení lidí v IAP. Mým cílem je pomáhat lidem realizovat jejich potenciál a podpořit je v tom, aby na sobě pracovali a rozvíjeli se jak po profesní stránce, tak po té lidské. Baví mě začínat nové projekty, zvládat výzvy při jejich realizaci a překonávat sama sebe.

psychometry-icon-3.png
mp@psychometry.cz

_______________________________________________________________

 

Mgr. David Lacko 

Psycholog, psychodiagnostik, tvůrce psychodiagnostických metod


201807251619860173.png

 

Vystudoval jsem psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také momentálně studuji doktorský program v oboru obecné psychologie. Z teoretických oblastí se zajímám především o obecnou a kognitivní psychologii, z těch aplikovaných poté o psychologii pracovní, interkulturní a o psychodiagnostiku. V Institutu Aplikované Psychologie se momentálně primárně zaměřuji na vývoj nové psychodiagnostické metody, dále na psychodiagnostiku a přípravu workshopů zaměřených na zlepšení komunikačních dovedností. Smysl mého působení v IAP vidím především v akceptovatelném propojování teoretických znalostí a praktických zkušeností.

 psychometry-icon-3.png
psychodiagnostik@psychometry.cz 

_______________________________________________________________

 

Nela Slezáková

Project manager, koordinátor vzdělávacích aktivit


201807251150242754.png

 

Již odmala je pro mne důležité, aby moje práce pomáhala ostatním lidem - překonávat jejich problémy a naplňovat jejich potenciál. To mne také zavedlo ke studiu psychologie, které tento rok na bakalářském stupni dokončuji.  Mým cílem je si otevřít vlastní terapeutickou praxi a pomáhat lidem v osobním rozvoji. V IAP zaštiťuji a jsem autorem vzdělávacích aktivit (rozvíjející člověka v pracovní i osobní sféře). Obzvláště blízká témata jsou pro mne emoce a potřeby. Také mám na starosti dobročinné aktivity, do kterých se zapojujeme.  Dává mi smysl pracovat v IAP, díky kreativnímu prostředí, tomu, že děláme věci jinak a protože si každý člen týmu připadá hodnotný a přijímaný.

psychometry-icon-3.png
education@psychometry.cz

_______________________________________________________________

  

Kateřina Wolfová

HR konzultant


20180725137900065.png

 

V současné době studuji 5. ročník psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Již od prvního ročníku jsem se snažila získávat různé zkušenosti z oboru formou praxí, stáží či dobrovolnických aktivit. Právě tento „střet s realitou“ mi pomohl v rozhodování, jakým směrem bych se chtěla dále rozvíjet. Začala jsem se zajímat o to, jaké faktory ovlivňují lidskou psychiku v pracovním prostředí, což je jedním z hlavních témat pracovní psychologie. V IAP se mi posléze naskytla jedinečná příležitost zapojit se do týmu pro personalistiku a HR. Zaměřuji se na výběr vhodných kandidátů na technické i administrativní pozice, dále se věnuji interpretaci psychodiagnostiky a na základě těchto činností píši studijní materiál, jehož prostřednictvím bych ráda předala své know-how dalším jedincům, kteří se o personalistiku zajímají.

  psychometry-icon-3.png
kariera@psychometry.cz

_______________________________________________________________

 

Diana Doležalová

Project manager


201807251022605047.png

 

Má cesta k psychologii započala již na základní škole, kdy mne v rámci mediální výchovy nadchla psychologie reklamy. Během studia na střední škole se přidal navíc zájem o biologii, a to především o biologii člověka. Překvapivě jsem nakonec začala studovat mediální studia a žurnalistiku, brzy jsem však pochopila, že mi náplň oboru nevyhovuje a rozhodla se jít tím správným směrem – k psychologii. Tu také nyní stále studuji. Má cesta a čas se aktuálně dělí mezi dva hlavní zájmy – neurovědy a aplikovanou psychologii v rámci HR. Ačkoliv jsou tyto cesty nyní oddělené, mým cílem je tyto cesty jednou propojit a vnést do světa personalistiky a HR některé metody z oblasti neurověd. V Institutu Aplikované Psychologie jsem tak přirozeně součástí týmu pro personalistiku a HR.

  psychometry-icon-3.png
projects@psychometry.cz

_______________________________________________________________

 

Bohunka Kolínková

HR konzultant


40365420_291923148291331_8990864781149732864_n.png

 

Studuji psychologii na Filozofické fakultě Masarykovi univerzity. Věnuji se jak náboru a výběru lidí, což mě opravdu moc baví, tak i vývoji nové diagnostické metody. Jsem ráda, že mohu být součástí tohoto týmu. Můžu se zde zdokonalit a vzdělat v oblasti pracovní psychologie, psychometriky, metodologie a také psychologie osobnosti. Líbí se mi, jak se zde různé oblasti naší vědy vzájemně propojují a mohu je tak zažít v praxi. V psychologii směřuji spíše ke klinice a psychoterapii, ale myslím, že tohle je skvělá příležitost, jak se posunout dál. Mám dva životní cíle: Stát se dobrou psycholožkou a dát tak něco ze sebe celé společnosti, a mít šťastnou a milující rodinu. 

   psychometry-icon-3.png
info@psychometry.cz

_______________________________________________________________

  

Jana Bejvlová

HR konzultantBejvlovaJ_sm_bw4 (1).png

 

Cesty za poznáním bývají spletité. Ta moje začala v Brně na Divadelní fakultě JAMU, pokračovala přes Holandsko s malou odbočkou do Polska a teď pokračuje v Brně. Získala jsem pracovní zkušenosti z neziskové sféry i velmi komerčního prostředí. Vše ale spojuje člověk, vztahy a komunikace, což považuji za velice důležité. IAP pro mě znamená příležitost jak navázat na praxi a dozvědět se více o samotné podstatě práce s lidmi. Pohybovala jsem se v oboru recruitmentu a staffingových služeb pro farmaceutický průmysl na mezinárodní úrovni a chtěla bych propojit své zkušenosti s inovativními postupy, které pro své klienty IAP vyvíjí. Fascinují mě nové začátky a obrovský pontenciál: „The sky is the limit…!“

   psychometry-icon-3.png
recruitment@psychometry.cz

_______________________________________________________________

 

Kateřina Keprtová

Asistent vedoucí1537889188671_3295428372_58498bd7 (1).png

 

Jako studentka dvouoborové psychologie v kombinaci s komunikačními studii jsem si během studia postupně hledala oblast, s jasně viditelným přínosem, který bych mohla přinášet. Po působení v médiích jsem se začala zaměřovat na uplatnění poznatků z psychologie a na to, jak co nejlépe provázat školní teorii s praxí a zároveň přispět dalším lidem. Smysl aplikované psychologie vidím právě v tom, že pomáhá druhým dojít k sebepoznání a nalezení jejich silných stránek, na kterých mohou zakládat část svého životního úspěchu. V IAP se podílím na vytváření hladké komunikace mezi členy, vedením a klienty, na udržování firemních hodnot, systému a atmosféry. Snažím se být nápomocná všude, kde je potřeba. Samotné členství je pro mě velkou zkušeností, obohacením a zároveň výzvou k dalšímu osobnímu rozvoji a růstu.

   psychometry-icon-3.png
office@psychometry.cz

_______________________________________________________________

 

Martina Miskovičová

HR konzultant
loonapix_1541172872394085515.png

 

Jsem studentkou oboru psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od nástupu na gymnázium jsem se nejvíce zajímala o biologii a především o mikroorganismy jako jsou bakterie a viry. Proto moje první cesta na vysokou školu vedla na obor speciální biologie, kde jsem sice měla možnost nahlédnout pod pokličku jednobuněčných organismů, ale práce v laboratoři nebyla nic pro mě. Ze všech možností mě nejvíce oslovila personalistika a pracovní psychologie, což byl také můj prvotní podnět k jejímu studiu. Momentálně jsem díky IAP dostala možnost se zdokonalovat v této oblasti jako HR konzultant a zároveň spolupracovat s velmi kreativním kolektivem na nových projektech.

   psychometry-icon-3.png
kariera@psychometry.cz

_______________________________________________________________

 

 

Recepční

Eva Bajerová - vedoucí recepce, Eva Hancová, Eva Vraníková, Michaela Pokrivčáková

 

                   201807251494001282.png   37743841_2236571649691680_4645529866798628864_n.png   Eva_Vraníková.png  Michaela_Jančárová.png

 

Jsme čtyři studentky, které pojí nejenom studium v Brně, ale i práce na recepci Institutu Aplikované Psychologie. Našim cílem je vytvářet všem oddělením příjemné prostředí pro práci a také zprostředkovávat profesionální komunikovaci s dodavateli a klienty. Mimo jiné zabezpečujeme i bezproblémový chod firemního vzdělávání a psychologického testování. Díky naší práci máme každý den příležitost překonávat nové výzvy a být okolí nápomocné.

 psychometry-icon-3.png
sekretariat@psychometry.cz

_______________________________________________________________