Fulltextové vyhledávání

Doplňkové metody

Kromě klasických testů je možné použít řadu dalších doplňkových metod, jejichž použití může významně zpřesnit získané informace z výkonových testů a osobnostních dotazníků. Patří sem například: Get2KnowMe®, projektivní metody, online přijímací pohovor, sebeanalytické škály atd.