Fulltextové vyhledávání

Dotazník typologie osobnosti - TPI

Popis dotazníku

02J82205.jpgChcete rychle administrovanou metodu, která testovanému nezabere příliš mnoho času a ani jej nevyčerpá při vyplňování? Chcete zároveň dostat i kvalitní zprávu, která vám prozradí silné a slabé stránky? Tipy pro vedení rozhovoru a jednoduché postupy v řízení kariéry?

Dozvíte se

Na základě výsledků osobnostní typologie lze předvídat potenciál testované osoby.

Co diagnostika nabízí

Dotazník typologie osobnosti je diagnostická metoda pro zjištění vrozených pozitivních i negativních stránek osobnosti a následným přesahem do osobního a pracovního života testované osoby. Určuje vrozenou temperamentní orientaci a je ideálním výsledkem pro komparaci se současně zjištěnými vlastnostmi a rysy.

Délka trvání

5-8 minut

Forma testu

  • 70 otázek
  • 4 základní škály
  • 8 subškál
  • Testovaná osoba vyjadřuje souhlas/nesouhlas s nabídnutým tvrzením.

 

Více informací

Určený pro všechny osoby v mezích duševní normality s minimálním věkem 13 let. Test je vyhodnocen ihned po vyplnění.

Popis škál

Extroverze, introverze, percepce, intuice, racionalita, emotivita, perfekce, liberalismus

Vedlejší škály

Sociabilita, rezervovanost, energičnost, poklidnost, praktičnost, inovátorství, realističnost, imaginativnost, vůdcovství, konformita, kritičnost, akceptace, konzervativnost, otevřenost, spolehlivost a uvolněnost

Jak test probíhá

Testovaná osoba vybírá z nabídnutých možností tu, o které je přesvědčena, že ji nejlépe vystihuje a nejvěrněji odpovídá skutečnosti. Až odpoví na všechny zadané otázky, diagnostika je ukončena a může se podívat na výsledky (má-li tuto možnost povolenou; netýká se těch osob, které za diagnostiku zaplatili, nebo jim byla darována někým jiným).

Standardizace

  • Maximální reliabilita testové metody je 0,94.
  • N0 = 256 probandů
  • N1 = 967 probandů
  • Cronbach-alfa = 0,94
  • Split-half= N1=0,84; N2=0,84
  • Spearman-Brown = 0,93

Příklad zadání

tpi.JPG

Ukázka z výsledků

tpi2.JPG

Cena testu:

Na vyžádání skrze formulář.