Fulltextové vyhledávání

Human Resources Management (řízení lidských zdrojů)

Chcete se stát leaderem?

společnost.jpgPředstavujeme Vám blok workshopů zaměřený na efektivní aplikaci psychologických poznatků do vedení firmy a lidí v ní. Postupně Vás provedeme třemi workshopy, na kterých se dozvíte jak být skvělým a efektivním leaderem a vytrénujete dovednosti k tomu potřebné.

Pro koho je blok určený?

Pro všechny motivované k vlastnímu rozvoji, kteří se chtějí stát leadery. Pro ty, jejichž práce zahrnuje vedení lidí či týmů, a chtějí se dozvědět více o vedení svých podřízených. Pro manažery, top manažery či majitele a spoluvlastníky společností nebo pro ty, kteří se jimi chtějí stát.

Jak to bude probíhat?

Všechny tři setkání se uskuteční v menší skupině lidí spolu s lektorem. Hlavní náplní budou praktická cvičení, tréninky a propojování teorie s reálnými příklady z Vaší praxe. Důležitou součástí je také zpětná vazba a sdílení ve skupině. Ke každému tématu dostanete k dispozici tištěné materiály, jejichž součástí bude vysvětlení probírané látky, příklady a cvičení k vyplnění.

 1)      Management a leadership

 • Rozdíly mezi oběma pojmy.
 • Praktické pojetí, jak v organizaci transformovat řízení ve vedení.
 • Ujasnění si všech pojmů potřebných pro optimalizaci managementu.

 2)      Organizování a nastavení procesů

 • Komplexní pojetí všech principů pro nastavení organizačních parametrů.
 • Praktický postup pro dosažení těch nejlepších výsledků.

 3)      Základy leadershipu

 • Jak přejít od řízení k vedení, aby vedoucího následovala celá organizace.

Z bloku si můžete odnést

 • Poznání toho, co dělá leadera leaderem.
 • Porozumění stěžejním rozdílům mezi managementem a leadershipem.
 • Způsoby, jak optimalizovat management (jelikož jen na základě perfektního managementu lze přejít k leadershipu).
 • Principy, na kterých lze organizovat a nastavit procesy ve firmě.
 • Základy praktických metod a modelů v leadershipu: Game strategy a GROW.
 • Způsoby, jak aplikovat naučené do praxe v pracovním prostředí.
 • Monitorování a rozbor výsledků toho, jak se Vám daří naučené do praxe aplikovat.

Čas

9:00-13:00 hodin

Cena bloku workshopů

8 970 Kč bez DPH, včetně občerstvení

Workshopem Vás provede Mgr. et Mgr. Michaela Píšková

foto3.png

Vzdělávání pořádá:

Institute of Applied Psychology, s.r.o.

Kde nás najdete: mapa

Těšíme se na Vás v prostorách naší firmy:

IMG_20160427_130021.jpg