Fulltextové vyhledávání

workshop

Upozornění: Pokud se nebudu moci dostavit na workshop a neprovedu odhlášení nejpozději s 24hodinovým předstihem na email – info@psychometry.cz před konáním akce, akceptuji riziko postihu v hodnotě platby za účast na akci!