Fulltextové vyhledávání

Jak nebýt ze stresu ve stresu

Určeno pro jednotlivce, pracující pod tlakem, prožívající často stres.

Relaxační techniky v boji se stresem

02C82718.jpg

Máte pocit, že vám práce přerůstá přes hlavu? Býváte podráždění doma i v práci, a to bez zjevné příčiny? Míváte během dne pocit, že z vás někdo vysál všechnu vaši energii? Míváte často zdravotní potíže? Vstáváte s obavami, co nový pracovní den přinese? Nevíte jak po práci "vypnout" a chcete se to naučit?

Pokud je vaší častou odpovědí "ANO", tento program je určen přímo pro vás. Zkušené psycholožky vás naučí, jak může každý sám ze svých vlastních vnitřních zdrojů podporovat svoje zdraví, bojovat se stresem, cítit se v pohodě a zlepšit tak kvalitu svého života.

Během 12 setkání si vysvětlíme principy fungování člověka, řekneme si co všechno a proč je „stres“, podíváme se zblízka na naše zdraví. Budeme se věnovat tomu, jak prožíváme stres a co můžeme zlepšit. Naučíme vás, jak to zlepšit. Provedeme vás všemi základními účinnými relaxačními technikami, abyste si mohli vybrat tu, která vám vyhovuje nejvíc. Nakonec společně zhodnotíme, co šlo, co naopak ne a doporučíme vám jak dál.

Setkání se budou konat vždy jednou do měsíce, časové dotace pro jednotlivá setkání viz níže. Termíny relaxací budou s účastníky dohodnuty na prvním setkání. Maximální počet účastníků ve skupině je osm. Mezi jednotlivými setkáními zůstáváme s účastníky v online kontaktu.

Obsah programu

1. setkání (workshop): Co je stres a jak s ním zacházím?

 • Teoretický úvod: úrovně fungování člověka, co je to stres, jak vzniká.
 • Diskuze a sebereflexe: Co znamená být zdráv a co dělám pro své zdraví? Jak zacházím se svým prožíváním, jak zacházím se stresem?

2. setkání (relaxace): Základy práce s tělem a relaxace

 • Stručný popis: Relaxace znamená hluboké uvolnění napětí a stresu, které napomáhá člověku získat znovu rovnováhu, navozuje stav klidu a pohody, pomáhá také vytvářet zdroje energie k další činnosti. Na této lekci se seznámíte se základy relaxačních technik a práce s dechem.

3. setkání (relaxace): Autogenní trénink

 • Stručný popis: Autogenní trénink je technika založená na principu relaxace a koncentrace. Jde o systematický nácvik, kde si pomocí soustředění a věnování pozornosti určitým formulkám navodíme stav příjemného hlubokého klidu a uvolnění.

4. setkání (relaxace): Kotvení ve smyslech a jednoduchá imaginace

 • Stručný popis: Na této relaxaci vás povedeme k vnímavosti vůči všem smyslům vašeho těla a k zaměřenosti na podněty, které ze smyslů přicházejí. Součástí bude také jednoduchá imaginace, tedy navozování příjemných představ, které mají vést k uvolnění.

5. setkání (relaxace): Řízené vnímaní hudby

 • Stručný popis: Podstatou této techniky je naučit vás vnímat vhodně zvolenou hudbu způsobem, který cíleně přináší uvolnění, případně může přispět k vašemu sebepoznání a seberozvoji.

6. setkání (relaxace): Focusing jako průvodce na cestě k sobě

 • Stručný popis: Focusing je technikou, která přivádí člověka k moudrosti těla skrze zaměření na tělesné pocity. Ve cvičení se opřeme o příjemné zážitky, které jste ve svém životě zažili, a budeme se zaměřovat na to, jakým způsobem je prožíváte na tělesné úrovni.

7. setkání (relaxace): Relaxace a řízená imaginace

 • Stručný popis: Náplní tohoto setkání je uvolnění napětí na všech úrovních fungování člověka (tělesné, psychické, emocionální). Ve stavu uvolnění se potom dokážeme lépe koncentrovat na představy, které cíleně podporují náš seberozvoj a sebepoznání.

8. setkání (relaxace): Progresivní svalová relaxace

 • Stručný popis: Tato relaxační technika pomáhá celkovému tělesnému i duševnímu uvolnění skrze střídavé napínání a uvolňování svalů. Postupně při ní budeme procvičovat jednotlivé svalové skupiny.

9. setkání (relaxace): Jogínský spánek

 • Stručný popis: Jogínský spánek je hlubokou relaxací, při které je tělo člověka relaxované, zatímco jeho mysl je ve stavu mezi bděním a spánkem. Jedná se tak o pomezí mezi relaxací a meditací, které vám přinese hluboké uvolnění.

10. setkání (relaxace): Relaxace zaměřená na zdraví podporující myšlení

 • Stručný popis: Cílem této relaxace je dosáhnout stavu tělesného a psychického uvolnění, ve kterém se dokážeme lépe koncentrovat na zdraví podporující myšlenky a představy. Ty mohou mít všeobecnou formu, nebo mohou být přizpůsobeny individuálně každému účastníkovi.

11. setkání (relaxace): Technika na přání

 • Stručný popis: Účastníci si vybírají jednu z technik, kterou si již vyzkoušeli na jedné z předchozích relaxačních lekcích. Sami tak rozhodují o tom, ve které z technik by se chtěli zdokonalit.

12. setkání (workshop): Co už jsem získal/a a jak dál?

 • Reflexe období tréninku, co se změnilo, co posílit, jak zacházím se stresem nyní a následná doporučení.
 • Praktické rady jak předcházet stresu a zacházet se stresem v běžném životě: sebemonitorování, fáze řešení problému, stanovování cílů, delegování, time management, asertivita, psychohygiena, myšlení a postoje, koncentrace a distrakce (odvedení pozornosti).

 

Informace:

První a poslední setkání (workshop) trvá 3 hodiny.

Deset relaxačních setkání trvá vždy 1,5 hodiny.

Cena pro jednotlivce: (min. 5 lidí ve skupině): 15 000 Kč bez DPH

Termíny setkání si, prosím, dohodněte přes e-mail info@psychometry.cz 

Workshopem Vás provede Mgr. et Mgr. Michaela Píšková

foto3.png

Vzdělávání pořádá:

Institute of Applied Psychology, s.r.o.

Místo konání: Cejl 40/107, Brno

Kde nás najdete: mapa