Fulltextové vyhledávání

Komplexní kariérová diagnostika - CCI-1, CCI-2

Popis

psychodiagnostika.jpgVhodný způsob volby pro studenty a budoucí absolventy středních i vysokých škol. Téměř každý student se při rozhodování o své budoucí dráze ať už při volbě střední či vysoké školy cítí nejistý a tápe. V mladém věku je těžké se samostatně rozhodnout o celém svém budoucím směřování. My nabízíme možnost, jak si rozhodování alespoň částečně usnadnit na základě komplexních informací o klientových schopnostech, předpokladech a preferencích. Vytvořili jsme pro studenty a nejen pro ně, unikátní systém pro vhodný výběr studijní dráhy a následného profesního zaměření vycházející z vědecké metodiky aplikované poradenské psychologie. Na základě výsledků testované osoby se budete moci snáze rozhodnout a vyloučit možnosti, které nejsou pro vás vhodné.

Co se dozvíte

Když vyplníte test, naskytne se vám hned několik úhlů pohledu. Zaprvé už samo rozhodování při vyplňování poskytne určitou míru orientace a uvědomění. Za druhé metoda je založena z jedné poloviny na objektivním posouzení schopností testované osoby (vrozený intelekt, verbální a analytické myšlení a kvantitativní myšlení) a ze druhé části na svobodné preferenci testovaného, jaké činnosti, kompetence a profesní volby chce sám zohlednit. Test také bere v potaz samozřejmě i sebeanalytickou zónu subjektivní reflexe a intenzitu lži - skóre pro optimální platnost metody (monitorujeme také vlastní vyjádření testované osoby a míru ovlivnění někým, kdo na něj má autoritativní vliv).

Délka trvání

70-90 minut

Forma testu

  • 344 otázek
  • vždy alespoň jedno správné řešení nabídnutých variant
  • numerické a grafické provedení
  • určený pro všechny osoby v mezích duševní normality s minimálním věkem 12 let (CCI-1) nebo 16 let (CCI-2)
  • maximální reliabilita testové metody 0,8
  • test je vyhodnocen ihned po uhrazení ceny

 

Více informací

Diagnostika nabízí velmi sofistikovaný pohled na schopnosti (tedy to, co testovaná osoba dokáže) a preference (to, co sama chce nebo si přeje) testovaného.

Dostanete uceleně, příjemně a velmi přehledně zobrazený výsledek včetně odpovídajících potřebných komentářů, vysvětlivek grafického doprovodu a zobrazení výčtu optimálních pracovních pozic. Je zobrazen i kompletní popis dané pracovní pozice včetně kvalifikačních, osobnostních předpokladů a dílčích činností.

Online diagnostika – objev svůj potenciál!

Zkuste si udělat diagnostiku, pokud si nejste jistí, jakým směrem si přejete orientovat svou kariéru. Online diagnostika nabízí studentům možnost zjistit své slabiny a silné stránky, svůj potenciál a potřeby, které pak mohou při hledání pracovní pozice lépe zohlednit.

Příklad zadání

cci-1_1.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka z výsledků

cci-1_2.JPG  cci-1_3.JPG  cci-1_4.JPG

 

 

 

Cena testu:

Na vyžádání skrze formulář.