Fulltextové vyhledávání

Kompletní vzdělávání

03A12420.jpg„JAK ÚSPĚŠNĚ POUŽÍVAT PSYCHOLOGII NAPŘÍČ FIRMOU”

Popis celého seriálu workshopů

10 workshopů, 10 sekcí zajímavých poznatků, 10 kroků k lepšímu managementu a leadershipu, k efektivní komunikaci, poznání člověka a využití vlastních kapacit.

Kladete si někdy otázky:

 • Co je základem úspěšné firmy?
 • Jak motivovat své podřízené a kolegy?
 • Proč si na pracovišti nerozumíte?

Na tyhle všechny a mnoho dalších otázek a pochybností vám pomůžeme najít odpovídající řešení. Zbavíme vás pochybností a naučíme Vás, jak využít všech ověřených poznatků, metod psychologie a managementu pro vaši firmu. Začít přemýšlet jinak a efektivně.

Pro koho je seriál určený

Pro všechny, kteří chtějí něco změnit. Chtějí být lepší a chtějí víc. Máte chuť zlepšovat sebe a své okolí? Máte motivaci k rozvoji? Pokud vedete tým a chcete na něm pracovat, zlepšovat a rozvíjet, jste na této sérii workshopů správně. Staňte se leaderem, ať už jste vedoucím nebo přímo majitelem, máte možnost vše změnit k lepšímu.

Workshop je také vhodný pro personalisty a HR managery, kteří vybírají zaměstnance, pořádají pohovory a nábory.

Jak to bude probíhat

Struktura workshopů byla ověřena v praxi a speciálně navržena pro snadné osvojení a pochopení probírané látky a technik.

Všechna setkání se uskuteční v menší skupině lidí spolu s lektorem. Hlavní náplní budou praktická cvičení, tréninky a propojování teorie s reálnými příklady z Vaší praxe. Důležitou součástí je také zpětná vazba a sdílení ve skupině. Ke každému tématu dostanete k dispozici tištěné materiály, jejichž součástí bude vysvětlení probírané látky, příklady a cvičení k vyplnění.

Workshopy jsme pro snazší pochopení rozdělili do 3 bloků.

Ke každému z nich najdete podrobný popis níže. Celý kurz je založen na praktickém pochopení a ozkoušení technik a metod, které Vám pomohou dosáhnout zlepšení. Snadnější a přirozenější přijetí nových informací pomocí cvičení a tréninků, které propojí teoretické poznatky s praxí. Lépe se Vám dostanou pod kůži a zůstanou ve Vás i po skončení kurzu. Zážitky, které jsou inspirací pro vedení a komunikaci s Vaším týmem ve firmě. Pro větší efektivitu a přehled možností jsou navíc teoretické znalosti propojeny s reálnými příklady z praxe lektorů a Vašich kolegů. Na nich se tak můžete ujistit o fungování celého procesu.

Individuální setkávání. V našem workshopovém seriálu nabízíme individuální přístup. V rámci seriálu se tak budou konat tři individuální setkání s lektorem, jejichž náplní bude stanovení cílů a vyjasnění očekávání od seriálu workshopů (před započetím seriálu), zhodnocení průběžné aplikace získaných poznatků do praxe (v průběhu dle domluvy s lektorem) a po absolvování celého programu (s časovým odstupem cca měsíc). Tato setkávání mají sloužit k zefektivnění celého programu tak, abyste si z něj odnesli, co nejvíce. Náplň setkávání a témata, která chcete s lektorem probírat, si volíte Vy sami, podle Vaší potřeby.

Psychodiagnostika. Před začátkem seriálu také budete mít možnost vyplnit náš psychologický dotazník, který slouží ke zmapování osobnostních vlastností a charakteristik spojených s pracovním výkonem. Ty jsou velmi důležitou součástí Vašeho úspěchu. Je třeba s nimi pracovat. K čemu Vám může analýza být dobrá? Výsledky dotazníku mohou sloužit jako podklad pro plánování Vašich cílů a rozvojových plánů, pracovat s nimi můžete také v rámci individuálního setkávání s lektorem. Je vždy výhodou poznat včas své silné a slabé stránky a připravit se na ně. Pracovat s nimi a rozvíjet se.

Jednoduše řečeno k popisu vzdělávání stačí jen tři slova: Individualita, Praktičnost, Celistvost - to jsou hodnoty, na kterých staví náš workshop.

Úvodní workshop - Základní pilíře úspěšné firmy, aneb „Jak vybudovat stoletou firmu

Na tomto workshopu se dozvíte, na čem je třeba stavět, když chcete být úspěšní a vybudovat úspěšnou firmu. Společně budeme hledat odpovědi na otázky, jaký je smysl existence Vaší společnosti, jak vytvořit a sdílet takovou vizi, ze které bude běhat mráz po zádech a jakým způsobem splnit každý cíl, který si stanovíte. Základem je také uvažování nad Vašimi hodnotami a hodnotami vaší firmy.

1. blok - Chcete efektivně komunikovat?

Tento blok workshopů zahrnuje tři workshopy s názvy: Emoce v komunikaci, Efektivní a nenásilná komunikace a Vyjednávání a argumentace.

Postupně vás provedeme workshopy, na kterých se dozvíte, jak účinně komunikovat, jak zacházet s emocemi, využívat prvky nenásilné komunikace a dohodnout se s každým, s kým se dohodnout chcete.

Z bloku si můžete odnést:

 • Zásady kvalitní a efektivní komunikace a jejich využití v praxi
 • Jak zacházet s emocemi.
 • Porozumění principům nenásilné komunikace: dovednost umět druhému aktivně naslouchat, vyjadřovat porozumění, brát ohled na emoční prožívání druhých, vyjádření potřeb obou komunikačních partnerů a hledání harmonie mezi nimi.
 • Způsoby, jak vyjadřovat porozumění druhým.
 • Techniky na účinné rozpoznání manipulace: anatomie lži a jak se účinně bránit manipulaci.
 • Dovednosti pro vyjednávání a argumentaci: jakým způsobem dosáhnout toho, co chcete, aniž byste pošlapali potřeby druhých, zvládání námitek.

2. blok - Chcete se stát leaderem?

Blok zahrnuje tři workshopy s názvy: Jak být skvělý leader, Praktický výcvik metody v leadershipu, Aplikace leadershipu v praxi.

Postupně vás provedeme třemi workshopy, na kterých se dozvíte jak být skvělým a efektivním leaderem a vytrénujete dovednosti k tomu potřebné.

Z bloku si můžete odnést:

 • Poznání toho, co dělá leadera leaderem.
 • Porozumění stěžejním rozdílům mezi managementem a leadershipem.
 • Pochopení motivů a potřeb vedených lidí.
 • Základy praktických metod a modelů v leadershipu: Game strategy, GROW a neurolingvistické programování a jejich využití v praxi.
 • Způsoby, jak aplikovat naučené do praxe v pracovním prostředí.
 • Monitorování a rozbor výsledků toho, jak se vám daří naučené do praxe aplikovat.
 • Plánování dalších kroků pro aplikaci leadershipu do praxe.

3. blok - Chcete mít v organizaci ty správné lidi?

Postupně vás provedeme vzděláváním, díky kterému se dozvíte, jak dosáhnout toho, že do své společnosti přitáhnete ty správné lidi.

Blok zahrnuje workshopy s názvy: Hledat? Ne, přitahovat lidi!, Jak poznat člověka očima psychologa a Poznání člověka pomocí hry aneb „Hra jako nástroj poznání člověka”

Z bloku si můžete odnést:

 • Porozumění i dovednost toho, jakým způsobem do své firmy přitáhnout takové lidi, které chcete.
 • Způsoby, jak využít hodnot, vize a smyslu firmy pro přitahování těchto lidí.
 • Pochopení toho, co je třeba znát, abyste mohli přitahovat ty správné lidi: koho, kde a jak oslovit a zaujmout.
 • Nový způsob poznání lidí pomocí hry: nejdříve si vše zažijete „na vlastní kůži“, poté se dozvíte, jak s nástrojem pracovat a používat jej tak, aby získané výsledky byly validní.
 • Další způsoby poznávání osobnosti člověka ještě před i v rámci pracovního pohovoru: motivační dopis, životopis, sociální stopy, kladení otázek při pohovoru, efektivní práce s informacemi z pohovoru, využití psychodiagnostických testů.
 • Nastavení procesů přijímání nových lidí a využití kompetenčních modelů při výběru zaměstnanců i jiných procesech ve firmě.

Počet workshopů: 10

Čas výuky - workshopy: 9:00-13:00 hodin (s výjimkou prvního workshopu - 9:00-14:00 hodin)

Cena za kompletní seriál workshopů: 29 900 Kč bez DPH

Cena prvního workshopu: 3 990 Kč bez DPH

Cena bloku workshopů: 8 970 Kč bez DPH

Workshopem Vás provede Mgr. et Mgr. Michaela Píšková

foto3.png

Vzdělávání pořádá:

Institute of Applied Psychology, s.r.o.

Kde nás najdete: mapa

Těšíme se na Vás v prostorách naší firmy:

IMG_20160427_130021.jpg