Fulltextové vyhledávání

Komplexní dotazník osobnosti - CSMI

 

Popis dotazníku

ISS_10816_00113.jpgStalo se vám někdy, že jste u přijímacího řízení vybrali pracovníka, který se po nějaké (někdy i velmi krátké) době ukázal jako pravý opak toho, kdo naproti vám seděl u přijímacího pohovoru? Jako pravý opak toho, za koho jste jej dosud považovali?

Když jste poté přemýšleli o tom, kde byl rozdíl mezi dobou přijetí a jeho odchodem, zjistili jste, že příliš nadhodnocoval svoje schopnosti, nejprve projevoval velké nadšení a nakonec odcházel v nepřátelství nebo hněvu či vzteku. Počáteční přívětivé chování, velké plány a vize se změnily v selhání, nezodpovědnost, neplnění slibů a pracovních závazků?

Dozvíte se

Výsledkem testované osoby je její psychologický profil (Jak bude reagovat v běžných a také v extrémních situacích. Jak bude zvládat překážky, komplikace, konflikty, výzvy atd.)
Každá z níže uvedených škál a subškál představuje reálný psychologický profil testované osoby vzhledem k běžným situacím a stavům, dále vzhledem k extrémním (pozitivním i negativním) a modelovým situacím a stavům tak, že zaměřuje hodnocení k tomu, s čím může testovaná osoba přijít do styku.

Co diagnostika nabízí

Dotazník je podstatně komplexnější než Víceškálový dotazník - SMI (vychází z něj), protože zobrazuje násobný rozsah zjišťovaných vlastností a rysů a navíc zachycuje chování vzhledem k extrémním situacím (jak pozitivním tak i negativním).

Délka trvání

50-60 minut

Forma testu

 • 477 otázek
 • 14 základních škál
 • 11 subškál
 • testovaná osoba vyjadřuje souhlas či nesouhlas s nabídnutým tvrzením
 • určený pro všechny osoby v mezích duševní normality s minimálním věkem 15 let
 • max. reliabilita testové metody 0,89
 • test je vyhodnocen ihned

 

Více informací

Popis škál

Hlavní škály

 • Citlivost /hypersenzitivita- netečnost/

 • Dominance /nadřazenost-submise/

 • Empatie /hypertolerance-intolerance/

 • Komunikativnost /hypersociabilita - asocibialita/

 • Kreativita /přehnaná tvořivost - konzervativnost/

 • Loajalita /závislost - hostilita/

 • Morální integrita /čestnost-nečestnost/

 • Motivace /přehnané nadšení-apatie/
 • Orientace na výsledek /hyperaktivita-pasivita/
 • Sebedůvěra /suverenita-servilita/
 • Společenskost /prosociální přístup-individuální přístup/
 • Stabilita /rozvážnost-labilita/
 • Systematičnost /perfekcionismus-chaotický přístup/
 • Zodpovědnost /svědomitost-lehkomyslnost/

Vedlejší škály

 • Angažovanost

 • Důvěra v úspěch

 • Flexibilita

 • Internalita

 • Koncentrovanost

 • Ochota učit se

 • Preference obtížnosti

 • Samostatnost

 • Soutěživost

 • Kompenzace

 • Vytrvalost

Proč si udělat náš test

Jednoznačně a velmi srozumitelně interpretuje základní informace o dané vlastnosti včetně výsledků testované osoby a grafického doprovodu. Objektivně zobrazí aktuální vlastnosti testované osoby ve vztahu k práci a osobnímu životu. Ušetří vám čas, energii a finance. Neporušuje integritu soukromí testované osoby. Velmi kvalitně odhaluje lživost u odpovědí. Administrace výsledků probíhá on-line a ihned po vyplnění. Veškeré osobní údaje jsou maximálně zabezpečené.

Ukázka z výsledků

csmi.JPG

Cena testu:

Na vyžádání skrze formulář.