Fulltextové vyhledávání

Multifaktoriální test - TR2

Popis testu

multifokální test 2.jpgPotkali jste někdy člověka, který ač byl velmi inteligentní, se při výkonu pracovní činnosti ukázal jako naprosto nepraktický a nepoužitelný? Museli jste mu vysvětlovat i ty největší detaily a nejhlubší podrobnosti, až jste nakonec pochopili, že bude lepší, když si tu práci uděláte sami, protože by ji stejně zkazil? 

Dozvíte se

Praktická inteligence a logika se dá nazvat lidově jako tzv. “selský rozum”, který je důležitý pro řešení zdánlivě složitých úkolů, které ve své podstatě nepředstavují podstatnou překážku.

Co diagnostika nabízí

Odhalí, zda testovaná osoba je opravdu schopna řešit jednoduché i složité úkoly s lehkostí sobě vlastní bez ohledu na to, zda má doktorát či nikoliv, nebo se jedná o tzv. “přetechnizovaného” jedince, kterému ani habilitační zkouška nepomůže k tomu, že z něj bude efektivní pracovník a ne stroj na kávu s neopodstatněnými otázkami a náměty.

Délka trvání

20-30 minut

Forma testu

  • 50 otázek
  • minimálně 1 správné řešení z nabídnutých variant
  • textové provedení
  • určený pro všechny osoby v mezích duševní normality s minimálním věkem 18 let
  • max. reliabilita testové metody 0,9
  • test je vyhodnocen ihned

 

Více informací

Test se skládá ze tří modulů (oblastí testování)

Logické myšlení je v tomto případě zastoupeno normativním výkladem, protichůdnými tvrzeními a zdánlivě nepřehledným zadáním. Schopnost testované osoby řešit zadané úlohy tohoto charakteru představuje porozumění novým, neznámým či složitým úkolům. Dále představuje schopnost nalézt řešení ve zdánlivě složité situaci či problému.

Verbální myšlení představuje schopnost porozumět vztahům slov a jejich obsahu a je nezbytnou podmínkou pro pochopení vztahů objektů a situací označených jako problematické (včetně řešení usnadňující adsorbované znalosti). Znalost jazyka a porozumění mu je naprosto nezbytné pro komunikaci. To se týká i kvativního vyjadřování, verbální pohotovosti a schopnosti formulovat odpovědi.

Analytické myšlení v daném kontextu primárně deklaruje, nakolik je testovaná osoba schopná vizuální představivosti, logického uvažování a dalších kognitivních funkcí.

Proč si udělat náš test / co vypovídá výsledek

Určuje na stupnici, která je shodná se škálou vrozeného intelektu, kam testovaná osoba objektivně opravdu patří. Míra intelektu (kvantitativní, verbálně-analytické a logické myšlení) jako absolutní hodnota (číslo) není příliš relevantní informace, avšak je nutná pro určení v jakém pásmu se člověk nachází. Důležitost rozsahu, resp. pásma nad absolutní hodnotou tkví v tom, že i v průběhu jednoho kalendářního dne se mění výsledek a u testované osoby se absolutní hodnota jako výsledek může lišit. Například ráno či dopoledne může být výsledek lepší než odpoledne či navečer. Testujeme intelekt v rozsahu podprůměr - dolní hranice geniality. 

Příklad zadání

multifaktorální_test.JPG

Ukázka z výsledků

tr2.JPG  tr2_2.JPG

Cena testu:

Na vyžádání skrze formulář.