Fulltextové vyhledávání

Náš tým 

 

 

Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

Vedení společnosti, hlavní psycholog, spoluautor metody Get2KnowMe®

 

foto4.png
Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo k psychologii a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména výzkumu v oblasti psychodiagnostiky, konverzační hypnózy a vývoji nových metod pro vzdělávání formou výcviku. Učím na několika vysokých školách jak pro ČR, tak i zahraničí. Jako smysl života vidím „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, že když je použijí v praxi, získají mnohem lepší výsledky, než získávali doposud“.

psychometry-icon-3.png
pp@psychometry.cz

 

Bc. Lenka Studená

HR & project manager, spoluautor metody Get2KnowMe®, lektor

foto2.png

Vystudovala jsem Ekonomiku a management cestovního ruchu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Už při studiu mě začala zajímat práce s lidmi, proto jsem si jako magisterský obor zvolila Personální management a organizační rozvoj na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Mým cílem je mít v Institutu spokojené, kvalifikované a motivované zaměstnance. Zabývám se headhuntingem a recruitmentem zaměstnanců. V Institutu Aplikované Psychologie jsem součástí týmu Get2KnowMe®, který vyvíjí nové off-line diagnostické metody.

psychometry-icon-3.png
ls@psychometry.cz

_______________________________________________________________________ 

Mgr. et Mgr. Michaela Píšková

Project manager, spoluautor metody Get2KnowMe®, psycholog, lektor

foto3.png

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Při studiu mě zaujala zejména oblast pracovní psychologie. Své znalosti využívám při vzdělávání a tréninku lidí. Mým cílem je pomáhat lidem, realizovat potenciál a podpořit je v tom, aby na sobě pracovali a rozvíjeli se jak po profesní stránce, tak po té lidské. V Institutu aplikované psychologie jsem také součástí týmu, který vyvíjí nové psychodiagnostické metody. Baví mě začínat nové projekty, zvládat výzvy při jejich realizaci a překonávat sama sebe.

psychometry-icon-3.png
mp@psychometry.cz

_______________________________________________________________________

Mgr. Maria Tomeková, Ph.D.

Lektor, psycholog

foto1.png
Vystudovala jsem na Trnavské univerzitě a zde jsem později získala titul PH.D. ve studijním programu sociální psychologie a psychologie práce. V rámci interního doktorského studia jsem navštívila dvě uznávané zahraniční instituce V USA a ve Velké Británii. Zajímám se o psychosomatiku. Po ukončení studia jsem pracovala jako vězeňský psycholog v ČR. Zároveň jsem působila jako ko-terapeut v centru pro psychosomatiku, psychiatrii a psychoterapii. Mám zkušenosti i s prací s drogově závislými osobami a uprchlíky. Absolvovala jsem kurzy, školení a tréningy v relaxačních technikách, psychodiagnostice, fokusingu, prevenci sebevražedných tendencí, zvládání drogové závislosti a hypnóze.

Aktuálně se věnuji psychologickému testování, individuálnímu poradenství, skupinové terapii, krizové intervenci, lektorské činnosti a výzkumu.

_______________________________________________________________________