Fulltextové vyhledávání

Online přijímací pohovor

POPIS 

02J69184.jpg

Noční můrou téměř každého personalisty je výběr nových uchazečů. Vynaložený čas a úsilí se ne vždy vrátí. Občas nemáte dostatek zdrojů a prostoru k důkladnému prozkoumání všech detailů. Také se vám už někdy stalo, že jste si až po přijímacím pohovoru vzpomněli, na co jste se ještě chtěli zeptat? A pokud jste se zeptali každého uchazeče o práci na všechny důležité otázky, trvalo vám to opravdu dlouhou dobu? Už jste někdy zažili mnoho po sobě jdoucích pohovorů, až vás z nich bolela hlava? Pamatovat si všechny informace, analyzovat na místě a dobře se rozhodnout je velmi náročný úkol. Pro takové chvíle byly vytvořeny projektivní dotazníky. Aby personalistům usnadnili práci a firmám ušetřili čas i peníze.

Co se dozvíte

Výsledek je vlastním vyjádřením testované osoby, která na zadanou otázku odpovídá do volného pole formuláře, který je následně hodnocen odborníkem. Hodnotí se forma vyjadřování, potenciální formální či obsahové nedostatky v porovnáním s uváděnou kvalifikací.

Proč zvolit on-line dotazníkovou metodu

Dotazník vám ušetří velké množství času. Vzhledem k počtu otázek a délce odpovědí ze strany dotazovaného se statisticky celková délka jen této části přijímacího pohovoru pohybuje kolem 60 minut, pokud byste se s uchazeči setkávali osobně. Dotazník poskytuje komplexní výčet všech otázek, které chcete u přijímacího pohovoru použít, dozvíte se odpovědi určující jak odbornou tak i osobní způsobilost uchazeče. Díky on-line přijímacímu dotazníku už na přijímací pohovory nemusíte myslet a můžete se věnovat jiným věcem.

Délka trvání

15-20 minut

Forma 

Počet otázek i jejich znění bude dohodnuto individuálně s klientem.

Vyhodnocení je možné dle potřeb klienta, odpovědi jsou sesbírány ihned po skončení testu.

Omezení

Tato metoda nemá žádná omezení.

Cena testu:

Na vyžádání skrze formulář.