Fulltextové vyhledávání

Osobní rozvoj

Vzdělávání v oblastech měkkých dovedností na podkladu ověřeného osobnostního profilu posluchačů:

Na základě psychodiagnostikou zjištěných individuálních potřeb a předpokladů jednotlivců či skupin jsme schopni vám

nabídnout a realizovat personalizované vzdělávání, které bude respektovat vaše postoje, silné a slabé stránky a

preference. Tento způsob vzdělávání je odlišný tím, že nechce zahltit posluchače dalšími zbytečnými informacemi, ale

poskytuje v praxi aplikovatelné informace.