Fulltextové vyhledávání

Osobní rozvoj

Vzdělávání v oblastech měkkých dovedností na podkladu ověřeného osobnostního profilu posluchačů:

Na základě psychodiagnostikou zjištěných individuálních potřeb a předpokladů jednotlivců či skupin jsme schopni vám nabídnout a realizovat personalizované vzdělávání, které bude respektovat vaše postoje, silné a slabé stránky a preference.

Tento způsob vzdělávání je odlišný tím, že nechce zahltit posluchače dalšími zbytečnými informacemi, ale poskytuje v praxi aplikovatelné informace.