Fulltextové vyhledávání

Osobnostní testy - dotazníky

Osobnostní dotazníky jsou metody založené na subjektivní výpovědi jedince, o jeho vlastnostech, citech, postojích, názorech, zájmech, reagování v různých situacích atd. Úkolem testovaného je vybrat, zda, případně na kolik, pro něj platí předložené tvrzení.

Komplexní dotazník osobnosti - CSMI

Víceškálový dotazník osobnosti - SMI

Dotazník typologie osobnosti - TPI