Fulltextové vyhledávání

Psychodiagnostika

Psychodiagnostiku v Brně zajišťujeme pro školy a firmy jakékoliv velikosti. Máme dlouholeté zkušenosti s psychologickou diagnostikou, odborně vzdělaný personál, který je garancí 100% kvality poskytovaných psychodiagnostických služeb. Testy pro psychologickou diagnostiku sestavujeme na základě nejnovějších poznatků z oboru psychodiagnostiky.

Naše společnost disponuje vlastními standardizovanými metodami, které měří všechny důležité oblasti z hlediska psychologie práce a organizace. Metody kombinujeme do souborů metod (tzv. baterií) podle představ a potřeb klienta.

Cílem spolupráce je spokojený klient, který zjistil všechno potřebné bez ohledu na to, zda vybírá pracovníky z uchazečů, chce provést audit stávajícího kolektivu či efektivně řídit pracovníky skrze jejich skutečné motivy a preference.

Psychologický profil, schopnosti, dovednosti, vlastnosti, charakterové rysy, talent, nadání, předpoklady a mnoho dalšího monitorujeme bez ohledu na vzdělání či zastávanou pracovní pozici.