Fulltextové vyhledávání

Test pozornosti - ACM O2

Popis testu

  • Vyžaduje daná pracovní pozice jasně zaměřenou a netěkající pozornost? test pozornosti 2.jpg
  • Nebo naopak vyžaduje diferenciální pozornost?
  • Kdy je člověk vystaven kontrole velkého prostoru a jeho pozornost musí postihnout mnoho podnětů v krátkém čase a všechny musí adekvátně vyhodnotit? 
  • Sestává daná pracovní pozice z překonávání překážek, které nelze plánovat?
  • Musí umět vybrat z více překážek tu prioritní?

 

Dozvíte se

Míru kvality pozornosti a krátkodobé paměti. Protože tyto funkce nelze oddělit, tedy pozornost je nutná pro zachycení informace a její „dopravu“ do příslušné paměťové oblasti a paměť jako taková je nutná pro udržení informační hodnoty a její následné vybavení, měříme je společně.

Co diagnostika nabízí

Tento test prověří paměťové schopnosti v souvislosti s pozorností. Tímto testem budou prověřeny schopnosti „řešit problémy“.

V předem určeném časovém intervalu bude úkolem testované osoby rozpoznat ve shluku informací ty „důležité“ a oddělit je od „méně důležitých“ resp. nepodstatných.

Délka trvání

25-35 minut

Forma testu

75 otázek a 1 správné řešení z nabídnutých variant.

Test je v animaci typu Flash a jeden modul je obrázkového typu.

Více informací

Test je určený pro všechny osoby v mezích duševní normality s minimálním věkem 10 let. Trpí-li testovaná osoba incidencí k projevům epilepsie, nebo byla-li historicky nějaká její forma zaznamenána, poraďte se nejprve s ošetřujícím lékařem.

Proč si udělat náš test

  • Maximální reliabilita testové metody je 0,93
  • N0 = 127 probandů
  • Cronbach-alfa = 0,93
  • Chcete si vyplnit test

Testovaná osoba vybírá z nabídnutých možností tu, o které je přesvědčena, že je správná podle jednoznačného zadání uvedeného u každé otázky. Až odpoví na všechny zadané otázky, test je ukončen a může se podívat na výsledky.

Cena testu:   TEST JE ZDARMA!!!