Fulltextové vyhledávání

Tým a jeho hodnoty

Jsme mladý kompetentní tým, který chce pomáhat lidem v seberozvoji, a také se sám rozvíjet.

Díky Get2KnowMe® si k sobě do týmu vybíráme lidi na základě společných hodnot a poznáváme se nejen po pracovní, ale i po osobní stránce. Firemní kultura tak přesahuje běžné pracovní vztahy. Stává se z nás rodina. Naším společným cílem je dělat, co nás baví a pomáhat lidem.

Našimi hodnotami jsou:

Smysl

Naše práce nám dává smysl, klientům přinášíme hodnotu (ne produkt), která posouvá a je prospěšná.

Výsledek

Výsledky naší práce jsou hodnotné, přináší užitek, jsou recyklovatelné (znovu použitelné) a jsme na ně hrdí.

Osobní rozvoj

V tomto týmu a firmě jsme proto, že nám pomáhá se rozvíjet, k rozvoji podněcujeme i své kolegy. Rozvoj je prakticky orientovaný, učíme se na základě zkušeností. 

Svoboda a zodpovědnost

Naše práce nám poskytuje větší míru svobody v provedení a uchopení úkolů, dávající prostor inovacím a kreativitě. S touto svobodou nakládáme zodpovědně, co má být splněno, je splněno. Máme zodpovědnost vůči firmě, týmu, klientům i sami sobě.

Rovnováha

Chceme mít všechny složky našeho života v rovnováze, v harmonii - práci, školu, rodinu, přátele, zdraví, koníčky... Zajímáme se o rovnováhu ostatních členů týmu.

Přátelé

Ke klientům jsme přátelští, na pracovišti chceme mít dobré vztahy, nesoutěžíme, nýbrž spolupracujeme. Poskytujeme druhým své uznání a podporu. 

Jednotliví členové...