Fulltextové vyhledávání

Víceškálový dotazník osobnosti - SMI

Popis dotazníku

víceškálový dotazník osobnosti.jpg

Už jste někdy narazili na člověka, který o sobě tvrdil něco jiného, než jaký ve skutečnosti byl? A neukázalo se to hned, nýbrž až po nějaké době; většinou po skončení zkušební doby? U pohovoru se zdál sympatický a optimistický, avšak po zapojení do pracovní činnosti se nedokázal pořádně postavit k práci?

Dozvíte se

Jaký je aktuální stav testované osoby z hlediska vlastností, které jsou posuzovány (viz škály a subškály) s procentuálně vyjádřenou absolutní hodnotou, umístěním v konkrétní hladině (nízká, průměrná a vysoká), s konkrétním popisem postihujícím oblast pracovního a osobního života.

Co diagnostika nabízí

Dotazník je diagnostická metoda pro predikci (předpověď) osobnostních i pracovních vlastností testované osoby. SMI je speciálně vytvořen pro oblast pracovního života a z hlediska transcedence (přesahu) i pro oblast osobního života proto, že kolísání či selhání v osobním životě se ve výsledku velmi intenzivně projeví také v práci.

Délka trvání

15-20 minut

Forma testu

  • 155 otázek
  • 7 základních škál
  • 11 subškál
  • testovaná osoba vyjadřuje souhlas ši nesouhlas s nabídnutým tvrzením
  • určený pro všechny osoby v mezích duševní normality s minimálním věkem 15 let
  • maximální reliabilita testové metody 0,8
  • test je vyhodnocen ihned

Více informací

Testovaná osoba vybírá z nabídnutých možností tu, o které je přesvědčena, že ji nejlépe vystihuje a nejvěrněji odpovídá skutečnosti. Až odpoví na všechny zadané otázky, diagnostika je ukončena a může se podívat na výsledky.

Popis škál

Cílevědomost, dominance, egoismus, koncentrace, kreativita, rozhodnost, zodpovědnost

Subškály

Plánování, perfekcionismus, autoritativnost, arogance, sebedůvěra, flexibilita, inovativnost, motivace, zaměření zodpovědnosti

Proč si udělat náš test

Jednoznačně a velmi srozumitelně interpretuje základní informace o dané vlastnosti včetně výsledků testované osoby a grafického doprovodu. Objektivně zobrazí aktuální vlastnosti testované osoby ve vztahu k práci a osobnímu životu. Ušetří čas, energii a finance. Neporušuje integritu soukromí testované osoby. Velmi kvalitně odhaluje lživost u odpovědí. Administrace výsledků probíhá online a ihned po vyplnění. Veškeré osobní údaje jsou maximálně zabezpečené.

Příklad zadání

smi.JPG

Ukázka z výsledků

smi_2.JPG

Cena testu:

Na vyžádání skrze formulář.